W Twoim kraju w końcu zapanował pokój. Nowo wybrany przywódca kraju wprowadził szereg reform, których celem jest poprawa stanu rolnictwa. Rząd ma odtąd wspierać rolników różnymi programami i dopłatami i tym samym ma doprowadzić do uniezależnienia Waszego kraju od pomocy żywnościowej z zewnątrz. Posuwasz się o 3 pola.